„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Sondy-Revue-2015-9

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v Sondách přináší v září jedenáct zásadních tezí k budoucnosti práce od Reinera Hoffmanna, předsedy německé odborové konfederace DGB.
 
 
04.09.2015

Prague Social Europe Conference

V sídle českého ministerstva zahraničí v Černínském paláci v Praze se uskutečnila mezinárodní odborná konference Prague Social Europe, kterou uspořádala pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung společně s Masarykovou demokratickou akademií. Cílem akce bylo pojmenovat příčiny a důsledky prohlubujících se sociálních nerovností a velkých hospodářských rozdílů v Evropě. Přitom byl kladen důraz zejména na řešení těchto problémů tak, aby byl zajištěn hospodářský růst, co nejvyšší zaměstnanost a především společenská soudržnost.
 
 
Sondy-Revue-2015-8

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše srpnová rubrika v Sondách se věnuje aktuálnímu tématu ekonomiky sdílení: "Sdílení bývá považováno za cestu, jak omezením konzumu zpochybnit stále převládající kult hospodářského růstu a dosáhnout snížení výroby, které je vzhledem k omezeným zdrojům nevyhnutelné. V neposlední řadě mnoho lidí vnímá sdílení a návrat k přímé výměně věcí a "služeb" jako způsob, jímž je možné se do jisté míry vymanit z působnosti kapitalistického trhu a jeho negativních dopadů. Sdílení za zprostředkovatelský poplatek, jehož rozmachu jsme v současnosti ve formě služeb typu Uber nebo Airbnb svědky, má s ideály a cíli výše popsaného hnutí společného jen málo, i když se jimi rádo zaštiťuje".
 
 
Reforma sociální demokracie: Projekt Dobrá společnost

Reforma sociální demokracie: Projekt "Dobrá společnost"

V naší virtuální knihovně si můžete stáhnout novou analýzu Henninga Meyera z řady Dialog-Strategie-Alternativy
 
 
Sondy-Revue-2015-6

Výzvy současnosti - nový pohled

V červnových Sondách píší ředitelka Alternativy 50+ Linda Sokačová a Kateřina Smejkalová z FES Praha o rozdílech v ohodnocení práce žen a mužů.
"Bude třeba fundamentálních změn, počínaje spravedlivějším rozložením úkolů spojených s péčí o rodinné příslušníky mezi obě pohlaví a konče přehodnocením odměňováním jednotlivých povolání tak, aby více odpovídalo nejen jejich společenskému přínosu, ale i hodnotě vynaložené práce, která může stěží nabývat tak odlišných hodnot, jak rozdíly v platech v současnosti sugerují. Nejtěžší však bude realizovat tu změnu, která se k nápravě nespravedlnosti musí odehrát v našem vnímání reality a v tom, jak ho v podobě předepisování společenských rolí oběma pohlavím předáváme a tím tyto role reprodukujeme."
 
 
« | 1 | .. | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | .. | 30 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect