„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

V listopadovém vydání odborářského měsíčníku Sondy se v naší rubrice Výzvy současnosti - nový pohled věnují Marek Čaněk z Multikulturního centra a Ľubica Kobová z Fakulty humanitních studií UK tématu migrace. Předkládají pět argumentů, proč by odbory měly migranty a migrantky považovat více než doposud za svou cílovou skupinu.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše říjnová rubrika v Sondách na téma "Sociální stát je pilířem hospodářského rozvoje Evropy" se vrací k Pražské konferenci o sociální Evropě, kterou zorganizovala pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Masarykovou demokratickou akademií dne 4. září 2015 v Praze.
 
 
Článek v Deníku Referendum

Jaká je budoucnost práce a jaká naše vlastní?

Svět práce se pod vlivem nových technologií mění, nestačí se ptát, jak bude vypadat průmysl či práce budoucnosti, ale stále naléhavější je otázka, v jaké společnosti se tato práce bude odehrávat.

Více článku Jana Bicana v Deníku Referendum, který vznikl ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice
 
 
Eseje o práci

Eseje o práci

Vydali jsme novou publikaci "Eseje o práci". Sbírka textů je příspěvkem do diskuse o tom, jakou roli zaujímala a zaujímá v naší společnosti práce. Renomovaný německý historik Jürgen Kocka píše například o vývoji práce v kapitalismu, Jiří Koželouh o tom, že zaměstanci i zastánci udržitelného rozvoje mají vlastně stejný cíl, Henning Meyer nebo Jan Gruber o důsledcích digitalizace pro práci.

Publikace byla podkladem ke konferenci Budoucnost práce, která se uskutečnila 9. října 2015 v Praze.
 
 
FES

Nové vedení v pražské FES

V naší kanceláři Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze jsme 1. září 2015 přivítali Anne Seyfferth. Jako nová ředitelka zahraničního zastoupení nás bude v příštích letech doprovázet a vést při naší práci. Abychom usnadnili seznamování, připravili jsme při krátkém posezení s Anne Seyfferth rozhovor o její dosavadní činnosti a budoucím směřování její práce.
 
 
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 30 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect