„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Dubnové vydání odborového měsíčníku Sondy se věnuje tématu uberizace práce. Nedávný průzkum think-tanku Foundation for European Progressive Studies prokázal, jak masivním jevem se zprostředkování práce přes digitální platformy, které se za pojmem uberizace skrývá, již stalo. Všichni takto pracující jsou přitom novodobí nádeníci, pracovní nomádi v digitálním prostoru, kteří nejsou nikterak zajištěni ani odborově organizováni a kteří si nikdy nemohou být jisti, že se jim podaří získat tolik minizakázek, že jim to vystačí k životu.
 
 
90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

Ohlédnutí za jubileem 2. března 2015 v Berlíně (v němčině)
 
 
Sun, Water, Wind

Sun, Water, Wind: Development of the Energy Transition in Germany

Upozorňujeme na publikaci naší centrály k německé Energiewende, tedy přechodu hospodářství na obnovitelné zdroje, která je nyní k dispozici i v angličtině.
 
 
The Digital Society

The Digital Society. Impulses for the Digitalisation Congress

V listopadu 2015 se v naší centrále v Berlíně uskutečnil velký kongres o digitalizaci DigiKon2015. Z kongresu vznikl sborník obsahující texty k široké škále oblastí, kterých se digitalizace dotýká - žurnalismu, vzdělávání, duševního vlastnictví, samozřejmě ale také hospodářství a práce. Tento sborník je nyní k dispozici i v angličtině.
 
 
EU před zatěžkávací zkouškou – Co čekávají, čeho se bojí občané?

Studie FES: EU před zatěžkávací zkouškou – Co občané očekávají, čeho se obávají?

Friedrich-Ebert-Stiftung vydala studii z průzkumu veřejného mínění v 8 členských zemí EU (v Německu, Francii, Itálii, Nizozemí, Španělsku, Švédsku, České a Slovenské republice).

Přinášíme Vám její německou a anglickou verzi spolu s komentáři.
 
 
« | 1 | .. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | .. | 30 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect