„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
EuropeCalling

Europe Calling (#ec16fes): Politics for Europe Watch the Events of the Friedrich-Ebert-Stiftung live

Financial crisis, economic crisis, refugee crisis: They are serving as centrifugal forces, polarising Europe and driving it apart. Recently, trust in the European Union and finding joint solutions for such central challenges has really suffered.

That makes it even more important to ask: What is keeping Europe together? And what progressive European policies can counter pessimism and legitimate worries with a positive alternative that is fit for the future?

With Europe Calling (#ec16fes), the Friedrich Ebert Foundation will address these questions and discuss them in Brussels (24th of February), Zagreb (24th of May), Athens (2nd of June), Düsseldorf (16th of June) and finally, in Berlin (20th of June). Europe Calling is developing ideas for a social, fair and free Europe. Become a part of it!

 
 
Novè publikace

Refugee policy in the European Union / Policies for innovation in times of digitalization

Rádi bychom Vás upozornili na dvě publikace v angličtině, které jsme uveřejnili:

Petra Bendel: Refugee policy in the European Union

Lars Fredrik Andersson, Antti Alaja, Daniel Buhr, Philipp Fink, Niels Stöber: Policies for innovation in times of digitalization
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v odborářském měsíčníku Sondy se v květnu zabývá právem zaměstnaných na nezastižitelnost - tématem v kontextu debat o regulaci práce z domova v souvislosti s novelou zákoníku práce i u nás velice aktuálním: "Nepřetržitá zastižitelnost stírá potřebné hranice mezi prací a volným časem, ohrožuje tak fyzické a psychické zdraví zaměstnaných a příslib kvalitnějšího života proměňuje v jeho pravý opak. Přispívá k neustálému zrychlování oběhu informací a k intenzifikaci práce, která začíná narážet na kognitivní hranice člověka".
 
 
For a European Progressive Eastern Policy

For a European Progressive Eastern Policy

Vztahy mezi EU a Ruskem se rapidně zhoršily. Mír musí být zajištěn i zachován dialog. Jak k tomu dospět? Poznatky z Bulharska, Německa, Nizozemí, Polska a Rumunska přináší nová publikace FES.
 
 
The 2015 Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue for 17 countries in Central Eastern Europe and Southeast Europe are online!

The 2015 Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue for 17 countries in Central Eastern Europe and Southeast Europe are online!

The Annual Reviews provide a yearly analysis of important developments in the field of Labour Relations. Important data about collective bargaining system, system of tripartite social dialogue, social indicators, national trade unions and employers’ organizations for each country are gathered in the respective annex. For 2015, despite the economy picking up slowly again after the crisis, most country reports draw a rather grim picture of labour relations and the state of social dialogue in the region.
 
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 30 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect