„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O Friedrich-Ebert-Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta. Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.
Článek A. Kárníkové a M. Poláška na blogu aktualne.cz

„Ženské kvóty“ v podnicích: zdejší zuřivá debata se míjí s tím, co Brusel navrhuje

V polovině listopadu představila Evropská komise návrh směrnice o „zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách“.
Dosavadní domácí diskuse ale odráží konkrétní obsah návrhu jen v malé míře. Zrcadlí se v ní spíše tradiční stereotypy o uplatnění žen na trhu práce, nebo nedůvěra vůči EU jako takové.

Více v článku Anny Kárníkové a Martina Poláška na blogu aktualne.cz.
 
 
Akademie sociální demokracie

Akademie sociální demokracie

Zahájen třetí běh česko-slovenského vzdělávacího programu.
 
 
Článek v Deníku Referendum

Nastal konec světa už 14. listopadu?

Zvýšení podílu žen v dozorčích radách velkých firem prostřednictvím kvót, které schválila Evropská komise, prolomí mužskou dominanci ve vedení firem a přivede sem konečně více schopných žen. Užitek z toho bude ekonomický i lidskoprávní.

Více v článku Janny Smiggels Kavkové, který vznikl v rámci spolupráce Friedrich-Ebert-Stiftung - zastoupení v České republice a Deníku Referendum.
 
 
Mirko Hempel, FES Praha, 21.11.2012

Budoucnost levice ve střední Evropě

21. listopadu 2012 uspořádaly Friedrich-Ebert-Stiftung - zastoupení v České republice a CESTA Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii mezinárodní konferenci „Budoucnost levice ve střední Evropě“ za účasti představitelů sociálně demokratických a dalších levicových stran střední Evropy.
 
 
Článek na EurActiv.cz

Měly by politické strany zavést kvóty zaručující rovné zastoupení pohlaví?

Politika je stále považována především za „mužskou oblast“, ve které je pro ženy těžké se prosadit. Jedním z prostředků, jak ženám-političkám v této oblasti pomoci, je zavedení kvóty, která by zaručovala jejich minimální zastoupení.

Více v článku, který vznikl v rámci spolupráce Friedrich-Ebert-Stiftung - zastoupení v České republice a portálu EurActiv.cz u příležitosti Women Leaders Forum.

 
 
« | 1 | .. | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | .. | 30 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect