„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Témata

Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika "Výzvy současnosti - nový pohled" v lednovém vydání odborářského měsíčníku Sondy se věnuje fenoménu Big Data ve světě práce: "Digitální revoluce nás staví před výzvu jak nastavit pravidla pro zacházení s daty v kontextu práce tak, abychom těžili z potenciálu, který pro zaměstnané má, a zároveň lidem ponechali prostor být i v práci lidmi a ne stroji."
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše prosincová rubrika v Sondách přináší příspěvek Jiřího Koželouha "Jak mohou odbory a ekologické organizace spolupracovat při prosazování sociální, zdravé a ekologické ekonomiky".
 
 
Akademie sociální demokracie - Otevřené výběrové řízení 2016

VI. cyklus česko-slovenského vzdělávacího programu sociálnědemokratického hnutí Akademie sociální demokracie

Friedrich-Ebert-Stiftung - zastoupení v České a Slovenské republice ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií a Institutem ASA vyhlašují otevřené výběrové řízení na účastnice a účastníky Akademie sociální demokracie 2016
 
 
Článek na EurActiv.cz

EU potřebuje společnou obranu

EU má sice dostatek finančních prostředků a vojenského personálu, neumí jej však efektivně využít. Obrana proto představuje největší slabinu evropské integrace. Uvádí to zpráva pracovní skupiny bruselského Centra pro výzkum evropské politiky (CEPS) a zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice (FES), kterou do Prahy přijeli prezentovat zahraniční experti.

Více v článku na EurActiv.cz, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.
 
 
Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 6

Pražské dialogy Friedrich-Ebert-Stiftung. Sociálně demokratické impulsy. Číslo 6

Na našich stránkách jsme zveřejnili nové vydání Pražských dialogů.

Přinášíme Vám příspěvek k tématu politiky vůči uprchlíkům, rozhovor s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a i Radkou Denemarkovou o její nové knize, články k digitálním technologiím, příspěvek o debatě k implementaci nového rozhodnutí o obsazování míst na kandidátních listinách ČSSD, kritickou polemiku k zákazu souběhu volených funkcí v politických stranách a funkcí představených v zákonu o státní službě, k problémům demokracie zejména vzhledem ke globálnímu kapitalismu i článek k budoucí energetické politice.

Přejeme Vám napínavé čtení.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

V listopadovém vydání odborářského měsíčníku Sondy se v naší rubrice Výzvy současnosti - nový pohled věnují Marek Čaněk z Multikulturního centra a Ľubica Kobová z Fakulty humanitních studií UK tématu migrace. Předkládají pět argumentů, proč by odbory měly migranty a migrantky považovat více než doposud za svou cílovou skupinu.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše říjnová rubrika v Sondách na téma "Sociální stát je pilířem hospodářského rozvoje Evropy" se vrací k Pražské konferenci o sociální Evropě, kterou zorganizovala pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Masarykovou demokratickou akademií dne 4. září 2015 v Praze.
 
 
Článek v Deníku Referendum

Jaká je budoucnost práce a jaká naše vlastní?

Svět práce se pod vlivem nových technologií mění, nestačí se ptát, jak bude vypadat průmysl či práce budoucnosti, ale stále naléhavější je otázka, v jaké společnosti se tato práce bude odehrávat.

Více článku Jana Bicana v Deníku Referendum, který vznikl ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice
 
 
Eseje o práci

Eseje o práci

Vydali jsme novou publikaci "Eseje o práci". Sbírka textů je příspěvkem do diskuse o tom, jakou roli zaujímala a zaujímá v naší společnosti práce. Renomovaný německý historik Jürgen Kocka píše například o vývoji práce v kapitalismu, Jiří Koželouh o tom, že zaměstanci i zastánci udržitelného rozvoje mají vlastně stejný cíl, Henning Meyer nebo Jan Gruber o důsledcích digitalizace pro práci.

Publikace byla podkladem ke konferenci Budoucnost práce, která se uskutečnila 9. října 2015 v Praze.
 
 
FES

Nové vedení v pražské FES

V naší kanceláři Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze jsme 1. září 2015 přivítali Anne Seyfferth. Jako nová ředitelka zahraničního zastoupení nás bude v příštích letech doprovázet a vést při naší práci. Abychom usnadnili seznamování, připravili jsme při krátkém posezení s Anne Seyfferth rozhovor o její dosavadní činnosti a budoucím směřování její práce.
 
 
Sondy-Revue-2015-9

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v Sondách přináší v září jedenáct zásadních tezí k budoucnosti práce od Reinera Hoffmanna, předsedy německé odborové konfederace DGB.
 
 
04.09.2015

Prague Social Europe Conference

V sídle českého ministerstva zahraničí v Černínském paláci v Praze se uskutečnila mezinárodní odborná konference Prague Social Europe, kterou uspořádala pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung společně s Masarykovou demokratickou akademií. Cílem akce bylo pojmenovat příčiny a důsledky prohlubujících se sociálních nerovností a velkých hospodářských rozdílů v Evropě. Přitom byl kladen důraz zejména na řešení těchto problémů tak, aby byl zajištěn hospodářský růst, co nejvyšší zaměstnanost a především společenská soudržnost.
 
 
Sondy-Revue-2015-8

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše srpnová rubrika v Sondách se věnuje aktuálnímu tématu ekonomiky sdílení: "Sdílení bývá považováno za cestu, jak omezením konzumu zpochybnit stále převládající kult hospodářského růstu a dosáhnout snížení výroby, které je vzhledem k omezeným zdrojům nevyhnutelné. V neposlední řadě mnoho lidí vnímá sdílení a návrat k přímé výměně věcí a "služeb" jako způsob, jímž je možné se do jisté míry vymanit z působnosti kapitalistického trhu a jeho negativních dopadů. Sdílení za zprostředkovatelský poplatek, jehož rozmachu jsme v současnosti ve formě služeb typu Uber nebo Airbnb svědky, má s ideály a cíli výše popsaného hnutí společného jen málo, i když se jimi rádo zaštiťuje".
 
 
Reforma sociální demokracie: Projekt Dobrá společnost

Reforma sociální demokracie: Projekt "Dobrá společnost"

V naší virtuální knihovně si můžete stáhnout novou analýzu Henninga Meyera z řady Dialog-Strategie-Alternativy
 
 
Sondy-Revue-2015-6

Výzvy současnosti - nový pohled

V červnových Sondách píší ředitelka Alternativy 50+ Linda Sokačová a Kateřina Smejkalová z FES Praha o rozdílech v ohodnocení práce žen a mužů.
"Bude třeba fundamentálních změn, počínaje spravedlivějším rozložením úkolů spojených s péčí o rodinné příslušníky mezi obě pohlaví a konče přehodnocením odměňováním jednotlivých povolání tak, aby více odpovídalo nejen jejich společenskému přínosu, ale i hodnotě vynaložené práce, která může stěží nabývat tak odlišných hodnot, jak rozdíly v platech v současnosti sugerují. Nejtěžší však bude realizovat tu změnu, která se k nápravě nespravedlnosti musí odehrát v našem vnímání reality a v tom, jak ho v podobě předepisování společenských rolí oběma pohlavím předáváme a tím tyto role reprodukujeme."
 
 
90 let Friedrich-Ebert-Stiftung - krátký film

90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

Letos oslavila Friedrich-Ebert-Stiftung 90 let od svého založení. S historií a činností FES od jejího vzniku až po současnost se můžete seznámit v krátkém filmu (v angličtině) "90 let Friedrich-Ebert-Stiftung"
 
 
Článek v Deníku Referendum

Proč jsme odsunuli Němce?

Otázka poválečného odsunu Němců v české společnosti opět rezonuje. Radovan Bartošek se vrací k důležité debatě, která se uskutečnila v Brně za spolupořadatelství Deníku Referendum.

Článek vznikl v rámci spolupráce Friedrich-Ebert-Stiftung - zastoupení v České republice s Deníkem Referendum.
 
 
Russia and East Central Europe after the cold war

Andrei Zagorski (Ed.): Russia and East Central Europe after the cold war: A Fundamentally Transformed Relationship

Friedrich-Ebert-Stiftung / Institute of World Economy and International Relations (IMEMO). Prague: Human Rights Publishers 2015.

This book reviews and documents the transformation of bilateral relations between East Central European countries and Russia between the end of the cold war and the outbreak of the current Ukraine crisis. It proceeds from the overhaul of the fundamentals of these relations following the collapse of communism in Europe. It continues with assessing the effects of ECE countries’ accession to NATO and the EU, and of the attempts at reconciliation and economization of bilateral relations with Russia. A general overview of the transformation of the relationship is followed by seven more specific countries chapters, and a review of the evolution of the trade and economic relations of ECE nations with Russia after the dissolution of the Soviet bloc.
 
 
Článek v Deníku Referendum

Služební zákon se zavádí do praxe. Prostor pro svévoli zůstává

Do konce dubna má být vybrána většina státních tajemníků podle nového zákona o státní službě. Pro implementaci zákona je výběr tajemníků klíčový. Přesto zde existuje nemalý prostor pro svévoli, který vnáší do celého procesu řadu pochyb.

Více v článku Jaroslava Bicana v Deníku Referendum, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.
 
 
Sondy-Revue-2015-4

Výzvy současnosti - nový pohled

Tématem naší rubriky v aktuálním vydání Sondy revue je celoživotní učení. Spolupracovník pražské kanceláře FES Thomas Oellermann píše o modelu Bildungsteilzeit, částečného úvazku za účelem vzdělávání, který má být především odpovědí na měnící se nároky na zaměstnance v důsledku digitalizace a který se největšímu německému odborovému svazu IG Metall podařilo prosadit při letošním tarifním vyjednávání, nebo o konceptu delšího volna, tzv. sabatikalu.
 
 
« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 8 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect