„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Práce a sociální politika

Bydlení je lidské právo

Bydlení je lidské právo

„Bydlení je lidské právo“, tak zněl titul a zároveň i hlavní teze diskuse, kterou 25. 10. pořádalo české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci se spolkem Idealisté.cz.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika Výzvy současnosti - nový pohled v odborářských Sondách se v listopadovém vydání věnuje algoritmům. Ty čím dál častěji analyzují nejrůznější digitální data a dělají na základě této analýzy závěry významně ovlivňující náš život - i v oblasti práce, například v personalistice: "Věříme v objektivitu a racionalitu algoritmů, ale někteří pozorovatelé začínají tento předpoklad zpochybňovat. Často se totiž zapomíná, že i algoritmy někdo sestavil a že ten někdo nemá neutrální či objektivní pohled na svět."
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

V zářijovém vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy se zabýváme situací lidí plnících jednotlivé drobné zakázky zprostředkované přes digitální platformy a aplikace. Dosud se k nim firmy stojící za těmito platformami a aplikacemi chovaly jako k nezávislým kontraktorům, které pouze propojují s poptávkou po jejich službách. Zároveň však v mnoha případech jejich vztah vykazuje známky závislé činnosti - platformy kupříkladu stanovují cenu zakázek. Proto řada těchto digitálních nádeníků začíná bojovat o svá zaměstnanecká práva.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Červencové vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy se zabývá vzestupem nejisté práce. Příspěvek je od bývalého amerického ministra práce a profesora veřejných politik na univerzitě v Berkeley Roberta Reicha: "Dokonce i obří korporace se začínají měnit v sítě aktuálních dražeb. Algoritmy vytvořené společností Amazon hodnotí a platí zaměstnancům přesně za to, čím oni sami přispějí. Apple přímo zaměstnává pouze deset procent z jednoho miliónu zaměstnanců, kteří navrhují, vytvářejí a prodávají iMacy a iPhony. Tento obrovský transfer rizika nemusí nutně znamenat nižší výdělky. Problém spočívá v tom, že pracující neví, kdy si vydělá. Pokles poptávky či náhlá změna v potřebách konzumenta, vlastní zranění či nemoc může znamenat neschopnost splácet účty."
 
 
27.06.2016

Racionalizace práce: Kreativita nad penězi

Workshop kampaně Ideálně: pracovat
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Červnové vydání odborářských Sond přibližuje německou veřejnou diskuzi k tématu budoucnosti práce, kterou podnítilo minulý rok vydáním Zelené knihy Práce 4.0 Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí. Ta je dokumentem dobře odrážejícím komplexitu vlivů, které na práci budou působit, a tím může být vzorem pro to, jak lze přemýšlení o budoucnosti práce strukturovat. Druhý aspekt hodný naší pozornosti je také způsob, jak k tomuto komplexnímu tématu koncipovat a koordinovat celospolečenskou, veřejnou i odbornou debatu. Přečtěte si předmluvu německé ministryně práce Andrey Nahles k tomuto dokumentu.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v odborářském měsíčníku Sondy se v květnu zabývá právem zaměstnaných na nezastižitelnost - tématem v kontextu debat o regulaci práce z domova v souvislosti s novelou zákoníku práce i u nás velice aktuálním: "Nepřetržitá zastižitelnost stírá potřebné hranice mezi prací a volným časem, ohrožuje tak fyzické a psychické zdraví zaměstnaných a příslib kvalitnějšího života proměňuje v jeho pravý opak. Přispívá k neustálému zrychlování oběhu informací a k intenzifikaci práce, která začíná narážet na kognitivní hranice člověka".
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Dubnové vydání odborového měsíčníku Sondy se věnuje tématu uberizace práce. Nedávný průzkum think-tanku Foundation for European Progressive Studies prokázal, jak masivním jevem se zprostředkování práce přes digitální platformy, které se za pojmem uberizace skrývá, již stalo. Všichni takto pracující jsou přitom novodobí nádeníci, pracovní nomádi v digitálním prostoru, kteří nejsou nikterak zajištěni ani odborově organizováni a kteří si nikdy nemohou být jisti, že se jim podaří získat tolik minizakázek, že jim to vystačí k životu.
 
 
akce FES

Nerovné odměňování žen a mužů

Mezinárodní konference
 
 
10.11.2015

Chudoba a úroveň mezd

Mezinárodní konference
 
 
Článek v Deníku Referendum

Jaká je budoucnost práce a jaká naše vlastní?

Svět práce se pod vlivem nových technologií mění, nestačí se ptát, jak bude vypadat průmysl či práce budoucnosti, ale stále naléhavější je otázka, v jaké společnosti se tato práce bude odehrávat.

Více článku Jana Bicana v Deníku Referendum, který vznikl ve spolupráci se zastoupením Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice
 
 
Eseje o práci

Eseje o práci

Vydali jsme novou publikaci "Eseje o práci". Sbírka textů je příspěvkem do diskuse o tom, jakou roli zaujímala a zaujímá v naší společnosti práce. Renomovaný německý historik Jürgen Kocka píše například o vývoji práce v kapitalismu, Jiří Koželouh o tom, že zaměstanci i zastánci udržitelného rozvoje mají vlastně stejný cíl, Henning Meyer nebo Jan Gruber o důsledcích digitalizace pro práci.

Publikace byla podkladem ke konferenci Budoucnost práce, která se uskutečnila 9. října 2015 v Praze.
 
 
Sondy-Revue-2015-9

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v Sondách přináší v září jedenáct zásadních tezí k budoucnosti práce od Reinera Hoffmanna, předsedy německé odborové konfederace DGB.
 
 
 
09.10.2015

Budoucnost práce

Konference
 
 
04.09.2015

Prague Social Europe Conference

Na ministerstvu zahraničí v Černínském paláci se 4. září uskutečnila konference Prague Social Europe, kterou uspořádala pražská kancelář Friedrich-Ebert-Stiftung ve spolupráci s Masarykovou demokratickou akademií. 

 
 
akce FES

Energetická chudoba

Společně s partnery z Ekologické platformy Zvonečník, Masarykovy demokratické akademie a Česka proti chudobě jsme zorganizovali panelovou diskuzi, ve které jsme se 11. června zaměřili na problém Energetické chudoby.
 
 
ASD, 10.-12.04.2015

Akademie sociální demokracie

Druhá škola letošního ročníku na téma: Sociální stát a jeho financování, daňová a rozpočtová politika jako nástroj tvorby politik a programatika sociálně demokratického hnutí
 
 
Sondy-Revue-2015-4

Výzvy současnosti - nový pohled

Tématem naší rubriky v aktuálním vydání Sondy revue je celoživotní učení. Spolupracovník pražské kanceláře FES Thomas Oellermann píše o modelu Bildungsteilzeit, částečného úvazku za účelem vzdělávání, který má být především odpovědí na měnící se nároky na zaměstnance v důsledku digitalizace a který se největšímu německému odborovému svazu IG Metall podařilo prosadit při letošním tarifním vyjednávání, nebo o konceptu delšího volna, tzv. sabatikalu.
 
 
Sondy-Revue-2015-2

Výzvy současnosti - nový pohled

Přinášíme Vám článek z únorového vydání měsíčku Sondy Revue na téma: Spravedlivé a jisté pracovní podmínky u agenturního zaměstnávání.

Zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice pokračuje ve spolupráci s měsíčníkem Sondy Revue. Na dvoustraně "Výzvy současnosti - nový pohled" se věnuje tématům, o kterých se v ČR nediskutuje a nepíše.
 
 
1 | 2 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect