„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Obnovitelné zdroje mohou pokrýt kompletní českou potřebu energie

15.10.12

Friedrich-Ebert-Stiftung zorganizovalo na konci září setkání expertů na téma "Towards a Progressive Energy Policy for Central Europe", v rámci kterého vystoupil mj. i Vladimír Špidla.

Zpracovaný text jeho příspěvku vyšel v Deníku Referendum.

Více

Vladimír Špidla
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect