„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Nové vedení v pražské FES

29.9.15

V naší kanceláři Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze jsme 1. září 2015 přivítali Anne Seyfferth. Jako nová ředitelka zahraničního zastoupení nás bude v příštích letech doprovázet a vést při naší práci. Abychom usnadnili seznamování, připravili jsme při krátkém posezení s Anne Seyfferth rozhovor o její dosavadní činnosti a budoucím směřování její práce.

Jak jste se dostala k nadaci?

Po studiu ekonomie jsem absolvovala postgraduální obor zaměřený na rozvojovou spolupráci a hledala uplatnění v mezinárodní oblasti. Friedrich-Ebert-Stiftung chápe rozvojovou spolupráci především jako podporu demokracie a sociální spravedlnosti, což mě oslovilo.

... a ve kterých zemích jste již působila?

Nejprve jsem byla na konci 80. let jako projektová asistentka v Tanzanii, kde jsem pracovala na menším projektu na podporu mezinárodní spolupráce. Poté jsem jako vedoucí jiného projektu na podporu mezinárodní spolupráce působila na Filipínách a nakonec jsem byla v Thajsku, kde jsem měla na starosti vybudování projektu na podporu žen.

V posledních zhruba dvaceti letech jsem se věnovala evropské problematice a projektům ve FES v Bonnu a Berlíně a nakonec jsem byla vedoucí referátu pro západní Evropu a severní Ameriku ve FES v Berlíně.

Máte z dřívějška nějaký vztah k České republice?

Ve vztahu k České republice nemám z dřívějška téměř žádné zvláštní styčné body. Ale s velkým zájmem jsem během svého působení v Berlíně sledovala postup přistoupení států středovýchodní Evropy do EU, který probíhal před více než deseti lety.

Která témata určovala Vaši práci v minulosti?

V Evropě bylo odstartováno hodně velkých projektů, jako třeba společný vnitřní trh nebo měnová unie. Ale zvlášť finanční krize v Evropě a hrozící státní bankrot Řecka nám ukázaly, že provázanost tržního hospodářství musí být doplněná o rozsáhlý sociálně politický integrační model. V tom jsme ale teprve na začátku. Další důležitá témata, kterými se i do budoucna budeme zabývat, jsou z mého pohledu vysoká nezaměstnanost mládeže v mnoha členských zemích EU, rostoucí pravicový extremismus, která se často vyjadřuje v protievropských heslech, a samozřejmě otázka, jakou podobu by měla mít EU v budoucnu, aby přitom do této unie byli zahrnutí také občané a občanky.

Která témata pro Vás budou v České republice důležitá?

Česká republika je už více než deset let členem EU, měla ale dlouho vlády, které jen málo napomohly tomu, aby se Česko více posunulo do centra evropských debat. Nyní máme vládu premiéra Sobotky, která je k Evropě vstřícná, a věřím, že může přispět k tomu, aby se více lidé, kteří rozhodují o směřování české politiky, ale také odbory zapojovali do diskuzí o evropské politice, a tím vtiskly své představy do budoucího vývoje Evropy. Sem bude patřit budoucí vztah k uprchlíkům stejně jako vytváření společné zahraniční politiky EU, debata o budoucí energetické politice EU nebo již zmíněné posílení sociálního rozměru Evropy.

FES
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect