„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Migrace

Afrika, nerovnost a migrace

Afrika, nerovnost a migrace

Lidová škola migrace
 
 
Ovlivnili uprchlíci volby?

Ovlivnili uprchlíci volby?

Lidová škola migrace
 
 
Uprchlíci a Německo: rok poté

Uprchlíci a Německo: rok poté

Přednáška s diskusí
 
 
ČR v EU - Co občané očekávají a čeho se obávají?

Česká republika v Evropské unii - Co občané očekávají a čeho se obávají?

V loňském roce provedla společnost "policy matters GmbH" pro Friedrich-Ebert-Stiftung průzkum veřejného mínění v osmi zemích EU s cílem zmapovat očekávání a obavy občanů a občanek ve vztahu k evropskému integračnímu procesu. Z analýzy výsledků pro Českou republiku, kterou zpracoval Marek Německý, vyplývá, že oproti ostatním zemím jsou mezi českým obyvatelstvem vice rozšířeny euroskeptické postoje. Respondenti a respondentky z ČR se vehementně staví proti omezování pravomocí svých národních vlád a přesunu kompetencí na unijní úroveň. Deklarují také například nadstandardní míru obav z důsledků migrační krize.
 
 
Migfilm

Migfilm

Minifestival filmů o migraci
 
 
LŠM 07.04.2016
 
 
19.01.2016

Angažovanost občanské společnosti pro uprchlíky

Michael Roth, státní tajemník pro evropské záležitosti německého Spolkového ministerstva zahraničí, přijel 19. ledna 2016 do Prahy. U příležitosti jeho návštěvy se konalo setkání v rámci česko-německého strategického dialogu na téma migrace. V návaznosti na něj uspořádalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v Praze diskuzi se zástupci českých neziskových organizací a aktivistů.
 
 
akce FES

Hranice Společenství

Přednáška
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

V listopadovém vydání odborářského měsíčníku Sondy se v naší rubrice Výzvy současnosti - nový pohled věnují Marek Čaněk z Multikulturního centra a Ľubica Kobová z Fakulty humanitních studií UK tématu migrace. Předkládají pět argumentů, proč by odbory měly migranty a migrantky považovat více než doposud za svou cílovou skupinu.
 
 
 
akce FES

Čekárna Praha / Praha jako útočiště uprchlíků včera a dnes

Cyklus Lidová škola migrace 2015, na kterém se podílíme ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha, pokračoval u příležitosti Světového dne uprchlíků 22. června komentovanou procházkou, která byla věnována tématu „Čekárna Praha / Praha jako útočiště uprchlíků včera a dnes“.
 
 
03.06.2015

Nová xenofobie

Červnová přednáška z cyklu Lidová škola migrace 2015, kterou spolupořádáme s Multikulturním centra Praha, byla zaměřená na téma „Nová xenofobie / Nenávist k muslimům a Židům v současné Evropě“.
 
 
15.04.2015

Multikulturalismus - historie, úskalí a současné podoby

V rámci cyklu Lidová škola migrace 2015 jsme ve spolupráci s Multikulturním centrem Praha uspořádali 15. dubna přednášku na téma „Multikulturalismus / Historie, úskalí a současné podoby“.
 
 
09.03.2015

Volební právo a občanská participace žen a cizinců

V pondělí 9. března jsme společně s Multikulturním centrem Praha zahájili cyklus Lidová škola migrace 2015. První setkání bylo věnováno tématu „Volební právo a občanská participace žen a cizinců“.
 
 
akce FES

Odbory a pracovní migrace

Mezinárodní fórum
 
 
Článek na EurActiv.cz

Socioložka Leontiyeva: Stát by měl více vzdělávat migranty

Proti testům zjišťujícím u migrantů, kteří žádají o české občanství, míru jejich integrace do české společnosti nic zásadního nemá, stát by ale podle ní měl před tím, než se k něčemu takovému uchýlí, více zapracovat na vzdělávání cizinců. Nabídka integračních kurzů a školení pro migranty je v ČR omezená.

Více v rozhovoru na EurActiv.cz, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.
 
 
akce FES

Maturita z češství

Veřejná diskuse
 
 
Článek na Euractiv.cz

Zulfiya Hudayberganova: Migrantům se zdravotní pojištění v ČR nelíbí, za změny ale nebojují

Cizinci žijící v České republice považují místní systém zdravotního pojištění za diskriminující a nevýhodný. Jsou ale příliš pasivní a čekají, že se vše vyřeší samo. „Tak to ale přece není – mlčení je souhlas,“ říká v rozhovoru pro EurActiv Zulfiya Hudayberganova z Uzbekistánu, která se již několik let zasazuje za spravedlivější přístup migrantů a migrantek k veřejnému zdravotními pojištění.

Více v článku na EurActiv.cz, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.

 
 
 
Článek na EurActiv.cz

Eva Šarapatková: ČR je pro zahraniční studenty atraktivní

„Ne všechny členské státy EU dosahují stejné atraktivity a potažmo pozitivní incomingové bilance jako Česká republika. Česko v současné době přijímá více zahraničních studentů, než kolik vysílá do zahraničí,“ uvedla v rozhovoru pro EurActiv Eva Šarapatková, vedoucí oddělení uznávání zahraničního vzdělávání na Univerzitě Karlově.

Více v článku na EurActiv.cz, který vznikl v rámci spolupráce s Friedrich-Ebert-Stiftung.
 
 
1 | 2 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect