„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Témata

Akademie sociální demokracie - Otevřené výběrové řízení 2017

Akademie sociální demokracie - Otevřené výběrové řízení 2017

Pro VII. ročník Akademie sociální demokracie hledáme účastníky a účastnice ve věku 23-33 let.

Akademie je česko-slovenský vzdělávací program pro mladé lidi, kteří se cítí spjatí s idejemi a hodnotami sociální demokracie v širokém a progresivním slova smyslu. Není přitom akcí stranickou, ale obrací se na široké spektrum lidí, kteří se společensky angažují - ať již v neziskovce, odborech, straně, volené funkci nebo jako aktivisté a aktivistky mimo tradiční struktury. Jejím cílem je pomoci těmto lidem překládat jejich hodnotovou intuici do argumentů a vybavit je znalostmi a kompetencemi, které mohou uplatnit při své činnosti.

Podrobnosti v letáku.

Přihlášky je možné zasílat do 10. ledna 2017 na adresu katerina.smejkalova@fesprag.cz.

 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika Výzvy současnosti - nový pohled v odborářských Sondách se v listopadovém vydání věnuje algoritmům. Ty čím dál častěji analyzují nejrůznější digitální data a dělají na základě této analýzy závěry významně ovlivňující náš život - i v oblasti práce, například v personalistice: "Věříme v objektivitu a racionalitu algoritmů, ale někteří pozorovatelé začínají tento předpoklad zpochybňovat. Často se totiž zapomíná, že i algoritmy někdo sestavil a že ten někdo nemá neutrální či objektivní pohled na svět."
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Řijnové vydání v měsíčníku Sondy: Podnikatelé, odbory a ekologové společně - Vítr do plachet českého průmyslu
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

V zářijovém vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy se zabýváme situací lidí plnících jednotlivé drobné zakázky zprostředkované přes digitální platformy a aplikace. Dosud se k nim firmy stojící za těmito platformami a aplikacemi chovaly jako k nezávislým kontraktorům, které pouze propojují s poptávkou po jejich službách. Zároveň však v mnoha případech jejich vztah vykazuje známky závislé činnosti - platformy kupříkladu stanovují cenu zakázek. Proto řada těchto digitálních nádeníků začíná bojovat o svá zaměstnanecká práva.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Srpnové vydání rubriky "Výzvy současnosti - nový pohled" v odborářských Sondách se věnuje genderovému rozměru digitalizace. Yvonne Lott z think-tanku německých odborů Hans-Böckler-Stiftung píše: "S digitalizací by se nemělo zacházet jako s genderově neutrálním procesem, který je ze své povahy výhodný pro všechny zaměstnance. Přetrvávající sociální nerovnosti jednoduše nezmizí prostřednictvím digitalizace, ale spíše se jejím přičiněním ještě zvýší. Proto, aby se sociální nerovnosti na pracovištích zmenšovaly, je vědomí tohoto rizika pro aktivní usměrňování procesu digitalizace klíčové."
 
 
ČR v EU - Co občané očekávají a čeho se obávají?

Česká republika v Evropské unii - Co občané očekávají a čeho se obávají?

V loňském roce provedla společnost "policy matters GmbH" pro Friedrich-Ebert-Stiftung průzkum veřejného mínění v osmi zemích EU s cílem zmapovat očekávání a obavy občanů a občanek ve vztahu k evropskému integračnímu procesu. Z analýzy výsledků pro Českou republiku, kterou zpracoval Marek Německý, vyplývá, že oproti ostatním zemím jsou mezi českým obyvatelstvem vice rozšířeny euroskeptické postoje. Respondenti a respondentky z ČR se vehementně staví proti omezování pravomocí svých národních vlád a přesunu kompetencí na unijní úroveň. Deklarují také například nadstandardní míru obav z důsledků migrační krize.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Červencové vydání naší rubriky v odborářském měsíčníku Sondy se zabývá vzestupem nejisté práce. Příspěvek je od bývalého amerického ministra práce a profesora veřejných politik na univerzitě v Berkeley Roberta Reicha: "Dokonce i obří korporace se začínají měnit v sítě aktuálních dražeb. Algoritmy vytvořené společností Amazon hodnotí a platí zaměstnancům přesně za to, čím oni sami přispějí. Apple přímo zaměstnává pouze deset procent z jednoho miliónu zaměstnanců, kteří navrhují, vytvářejí a prodávají iMacy a iPhony. Tento obrovský transfer rizika nemusí nutně znamenat nižší výdělky. Problém spočívá v tom, že pracující neví, kdy si vydělá. Pokles poptávky či náhlá změna v potřebách konzumenta, vlastní zranění či nemoc může znamenat neschopnost splácet účty."
 
 
Call for Applications!

2nd FES European Autumn Academy

(Re-) Designing Europe – Visions for a Democratic and more Equal Europe through Youth Empowerment, 19-25 September 2016, Berlin and Joachimsthal (Germany)

Call for Applications!

Application Deadline: August 1st, 2016

 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Červnové vydání odborářských Sond přibližuje německou veřejnou diskuzi k tématu budoucnosti práce, kterou podnítilo minulý rok vydáním Zelené knihy Práce 4.0 Spolkové ministerstvo práce a sociálních věcí. Ta je dokumentem dobře odrážejícím komplexitu vlivů, které na práci budou působit, a tím může být vzorem pro to, jak lze přemýšlení o budoucnosti práce strukturovat. Druhý aspekt hodný naší pozornosti je také způsob, jak k tomuto komplexnímu tématu koncipovat a koordinovat celospolečenskou, veřejnou i odbornou debatu. Přečtěte si předmluvu německé ministryně práce Andrey Nahles k tomuto dokumentu.
 
 
A Shared European Home

A Shared European Home. The European Union, Russia and the Eastern Partnership

The conflict in and around Ukraine has called into question the premises of the EU's Eastern Policy. In a new FES Perspective, eleven authors from the EU, Georgia, Russia and Ukraine advocate for a pragmatic policy of the EU vis-à-vis its eastern neighbours: The deep crisis in EU-Russia relations should not prevent Brussels from seeking cooperation in areas where mutual interests coincide. Opportunities exist in the economic sphere, in technical and scientific cooperation, in civil society exchange, and in global politics.

Economic cooperation is especially important in this regard: The interdepence between the EU and Russia could not prevent the conflict, but it played its role in preventing worse scenarios. Trade and mutual investments do not form a "magic wand" that guarantees friendly relations or modernization - but they can be seen as a "safety net" that should not be given up, and should be strengthened again as soon as the oppportunity arises.

The FES Perspective authored by Elena Alekseenkova, Henrik Hallgren, Hiski Haukkala, Felix Hett, Anna Maria Kellner, Igor Lyubashenko, Florence Mardirossian, Tatiana Romanova, Tornike Sharashenidze, Maryna Vorotnyuk, and Julia Wanninger can be downloaded here.

 
 
EuropeCalling

Europe Calling (#ec16fes): Politics for Europe Watch the Events of the Friedrich-Ebert-Stiftung live

Financial crisis, economic crisis, refugee crisis: They are serving as centrifugal forces, polarising Europe and driving it apart. Recently, trust in the European Union and finding joint solutions for such central challenges has really suffered.

That makes it even more important to ask: What is keeping Europe together? And what progressive European policies can counter pessimism and legitimate worries with a positive alternative that is fit for the future?

With Europe Calling (#ec16fes), the Friedrich Ebert Foundation will address these questions and discuss them in Brussels (24th of February), Zagreb (24th of May), Athens (2nd of June), Düsseldorf (16th of June) and finally, in Berlin (20th of June). Europe Calling is developing ideas for a social, fair and free Europe. Become a part of it!

 
 
Novè publikace

Refugee policy in the European Union / Policies for innovation in times of digitalization

Rádi bychom Vás upozornili na dvě publikace v angličtině, které jsme uveřejnili:

Petra Bendel: Refugee policy in the European Union

Lars Fredrik Andersson, Antti Alaja, Daniel Buhr, Philipp Fink, Niels Stöber: Policies for innovation in times of digitalization
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Naše rubrika v odborářském měsíčníku Sondy se v květnu zabývá právem zaměstnaných na nezastižitelnost - tématem v kontextu debat o regulaci práce z domova v souvislosti s novelou zákoníku práce i u nás velice aktuálním: "Nepřetržitá zastižitelnost stírá potřebné hranice mezi prací a volným časem, ohrožuje tak fyzické a psychické zdraví zaměstnaných a příslib kvalitnějšího života proměňuje v jeho pravý opak. Přispívá k neustálému zrychlování oběhu informací a k intenzifikaci práce, která začíná narážet na kognitivní hranice člověka".
 
 
For a European Progressive Eastern Policy

For a European Progressive Eastern Policy

Vztahy mezi EU a Ruskem se rapidně zhoršily. Mír musí být zajištěn i zachován dialog. Jak k tomu dospět? Poznatky z Bulharska, Německa, Nizozemí, Polska a Rumunska přináší nová publikace FES.
 
 
The 2015 Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue for 17 countries in Central Eastern Europe and Southeast Europe are online!

The 2015 Annual Reviews of Labour Relations and Social Dialogue for 17 countries in Central Eastern Europe and Southeast Europe are online!

The Annual Reviews provide a yearly analysis of important developments in the field of Labour Relations. Important data about collective bargaining system, system of tripartite social dialogue, social indicators, national trade unions and employers’ organizations for each country are gathered in the respective annex. For 2015, despite the economy picking up slowly again after the crisis, most country reports draw a rather grim picture of labour relations and the state of social dialogue in the region.
 
 
Výzvy současnosti - nový pohled

Výzvy současnosti - nový pohled

Dubnové vydání odborového měsíčníku Sondy se věnuje tématu uberizace práce. Nedávný průzkum think-tanku Foundation for European Progressive Studies prokázal, jak masivním jevem se zprostředkování práce přes digitální platformy, které se za pojmem uberizace skrývá, již stalo. Všichni takto pracující jsou přitom novodobí nádeníci, pracovní nomádi v digitálním prostoru, kteří nejsou nikterak zajištěni ani odborově organizováni a kteří si nikdy nemohou být jisti, že se jim podaří získat tolik minizakázek, že jim to vystačí k životu.
 
 
90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

90 let Friedrich-Ebert-Stiftung

Ohlédnutí za jubileem 2. března 2015 v Berlíně (v němčině)
 
 
Sun, Water, Wind

Sun, Water, Wind: Development of the Energy Transition in Germany

Upozorňujeme na publikaci naší centrály k německé Energiewende, tedy přechodu hospodářství na obnovitelné zdroje, která je nyní k dispozici i v angličtině.
 
 
The Digital Society

The Digital Society. Impulses for the Digitalisation Congress

V listopadu 2015 se v naší centrále v Berlíně uskutečnil velký kongres o digitalizaci DigiKon2015. Z kongresu vznikl sborník obsahující texty k široké škále oblastí, kterých se digitalizace dotýká - žurnalismu, vzdělávání, duševního vlastnictví, samozřejmě ale také hospodářství a práce. Tento sborník je nyní k dispozici i v angličtině.
 
 
EU před zatěžkávací zkouškou – Co čekávají, čeho se bojí občané?

Studie FES: EU před zatěžkávací zkouškou – Co občané očekávají, čeho se obávají?

Friedrich-Ebert-Stiftung vydala studii z průzkumu veřejného mínění v 8 členských zemí EU (v Německu, Francii, Itálii, Nizozemí, Španělsku, Švédsku, České a Slovenské republice).

Přinášíme Vám její německou a anglickou verzi spolu s komentáři.
 
 
1 | 2 | 3 | 4 | .. | 8 | »
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect