„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

FES ve světě

Mezinárodní partneři - mezinárodní činnost Friedrich-Ebert-Stiftung

Podpora demokracie a rozvoje na celém světě, přispívat k míru a bezpečnosti, podpora formování globalizace sociálním směrem, podpora rozšiřování a prohlubování Evropské unie to jsou stěžejní směry mezinárodní činnosti Friedrich-Ebert-Stiftung. V projektech ve více než 100 zemích aktivně doprovází vznik a upevnění struktur státu a občanské společnosti zaměřující se na podporu demokracie a sociální spravedlnosti, silnějších a svobodnějších odborů, jakož i prosazování lidských práv a rovnoprávnosti pohlaví.

[VÍCE] »

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect