„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

O nás

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) byla založena v roce 1925 jako politický odkaz prvního demokraticky zvoleného německého říšského prezidenta Friedricha Eberta.

Sociální demokrat Friedrich Ebert, jenž se vypracoval z řemeslníka až do nejvyššího úřadu státu, dal podnět na základě vlastních zkušeností
z politiky k založení nadace s těmito cíli:

  • podporovat politické a společenské vzdělávání lidí v duchu demokracie a pluralismu,
  • umožňovat mladým lidem přístup k vysokoškolskému studiu formou stipendií,
  • přispívat k mezinárodnímu porozumění a spolupráci.

FES, jež byla v roce 1933 zakázána nacisty a v osvobozeném Německu v roce 1947 znovu založena, sleduje až dodnes svou rozsáhlou činností všechny tyto cíle. Jako obecně prospěšná, soukromá a kulturní instituce je zavázána myšlenkám a základním hodnotám sociální demokracie.

Hlavní oblasti činnosti FES jsou:

  • podpora politické obnovy sociální demokracie
  • posílení politické účasti a společenské soudržnosti
  • vytvoření spravedlivého hospodářského a sociálního zřízení
  • prohloubení dialogu mezi odbory a politikou
  • formování globalizace sociálním směrem

Čísla & fakta

612 spolupracovnic a spolupracovníků
v Bonnu a Berlíně, v akademiích, zemských a regionálních kancelářích a v zahraničí (2014)

153 milionů Euro rozpočet,
především ze spolkového a zemských rozpočtů (2013)

2. 800 vzdělávacích akcí,
diskusních fór, odborných akcí a výstav se v Německu zúčastnilo více než 220.000 účastnic a účastníků (2014)

1.000 publikací,
analýz a studií, příruček, čítanek, tréninkových materiálů, dokumentů z akcí po celém světě (2014)

106 zahraničních zastoupení
vyvíjí činnost na podporu demokracie a sociální spravedlnosti (2014)

Podpora 2.868 studentů a promujících,
z toho asi 287 ze zahraničí (2014)

1.000.000 svazků
v největší specializované knihovna, zaměřená na německé a mezinárodní dělnické hnutí. Více než 30 mil. přístupů do nabídky na internetu.

56.000 metrů písemností
v nejobsáhlejší sbírce zaměřené na historii sociální demokracie, odborů, jejich osobností a dalších hnutí

Friedrich EbertFriedrich Ebert

Friedrich Ebert (1871 - 1925)

narodil se v Heidelbergu, vyučil se sedlářem a velmi brzy byl v Brémách politicky a odborově činný. Od roku 1905 pracoval v předsednictvu SPD (Sociálnědemokratická strana Německa) v Berlíně, od roku 1912 byl členem Říšského sněmu a v roce 1916 jedním z předsedů sociálnědemokratické frakce Říšského sněmu. Už v roce 1913 byl po smrti Augusta Bebela zvolen předsedou strany.

Po vítězství revoluce v roce 1918 převzal spolupředsednictví revoluční vlády, "Rady lidových pověřenců". Byl rozhodným odpůrcem "diktatury proletariátu" a systému sovětů podle ruského vzoru, hájil parlamentní demokracii a prosadil volby do výmarského Národního shromáždění, které ho 11. února 1919 zvolilo říšským prezidentem.

V této funkci se zaměřil na politický a sociální smír mezi dělnictvem a měšťanstvem a odmítal politiku třídního boje, což nebylo samozřejmé ani uvnitř sociální demokracie. Avšak zejména pro pravici byl terčem pomluv a urážek, které měly v jeho osobě zasáhnout republiku a které v roce 1925 přispěly k předčasné smrti tohoto prvního demokraticky zvoleného prezidenta.

Teprve dnes, ve stabilní demokracii, se dostává jeho politickému odkazu patřičného uznání a to i za hranice stranické politiky.

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect