„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě

3.11. - 4.11.2016
Pro současný česko-německý dialog je velice důležité vypořádání se se vzájemnou minulostí. Se zřetelem na tuto skutečnost uspořádalo české zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung spolu s Ústavem českých dějin Univerzity Karlovy v termínu 3. - 4. listopadu konferenci s názvem „Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě“. Tato konference sloužila jako platforma pro německé a české historiky a historičky, kteří se zabývají dějinami německé, české a sudetoněmecké sociální demokracie. Toto setkání přispělo mimo jiné k tomu, že byl umožněn kontakt mezi historiky z různých zemí, kteří si navzájem tak mohli vyměnit své vědecké poznatky. Úvodní základní přednášku, na kterou další příspěvky pak navazovaly, přednesl profesor Detlef Brandes a zabýval se československá a sudetoněmeckou sociální demokracií mezi lety 1918-1938. Celé dva dny konference byly rozděleny do třech samostatných tematických bloků o dějinách české, sudetoněmecké a německé, popř. saské, sociální demokracie. Hlavním těžištěm jednotlivých příspěvků byly vzájemné vztahy mezi německou, českou a sudetoněmeckou sociální demokracií a jejich úsilí bojovat za svobodu, sociální práva a potlačit nacionalismus.

Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě
Za svobodu – Z dějin sociální demokracie ve střední Evropě
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect