„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Uprchlíci a Německo: rok poté

14.9.2016 18:00
Dne 14. 9. bylo večerním programem zahájeno druhé pololetí cyklu Lidové školy migrace, kterou společně pořádá Friedrich-Ebert-Stiftung a Multikulturní centrum Praha, tentokrát k tématu „Uprchlíci a Německo: rok poté“. Debaty se zúčastnili hosté z Německa Dietmar Schultke, sociální pracovník Německého červeného kříže v Braniborsku, a Patrick Irmer, spolupracovník Saské rady pro uprchlíky. Schultke poukázal na mnohé menší úspěchy na příkladu konkrétní práce s uprchlíky ve své malé domovské obci. Irmer zase upozornil na stále se zhoršující právní stav, kdy jsou práva lidí na útěku v mnoha ohledech od podzimu roku 2015 omezována. Mnohé otázky z řad publika se týkaly právě konkrétní praxe práce s uprchlíky a názorů veřejnosti na uprchlíky v Německu.
Místo konání:   Svět-HUB, Slovenská 21, Praha 2

Více

téma   Migrace
Uprchlíci a Německo: rok poté
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect