„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Stereotypy v médiích a o médiích

7.4.2016 18:00

Lidová škola migrace, kterou pořádá zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice společně s Multikulturním centrem v Praze, pokračovala přednáškou Stereotypy v médiích a o médiích.

V klubovně Ústřední knihovny Městské knihovny v Praze vystoupil s příspěvkem, kde se bere myšlení ve stereotypech a jak si můžeme získat odstup, antropolog Tomáš Samek. Upozornil, že stereotypy jsou ve společnosti předmětem stereotypizace, protože jsou často spojovány s něčím negativním. Přitom nejsou jen špatné, ale mohou i pomáhat, a dokonce jsou pro náš společenský život nezbytné. Nemělo by se podle něj zapomínat, že stereotypy umožňují porozumění v mezilidské komunikaci. Jako obrana proti jejich zneužití nejlépe slouží kritická reflexe našeho vyjadřování.

Druhý host, šéfredaktor časopisu Respekt Erik Tabery, navázal komentářem z pohledu novináře. „Myslím si, že důležitější než být objektivní, je pro novináře být stále otevřený. Být připraven se nechat překvapovat a nebát se zjistit, že jsme si v sobě pěstovali obraz někoho či něčeho, ačkoli je ve skutečnosti naprosto jiný,“ shrnul Tabery své stanovisko, jak lze v žurnalistické praxi bojovat se stereotypy. Účastníkům akce pak nabídl pohled do zákulisí redakce Respektu, ve které se ke každému článku vede diskuze právě i s ohledem na to, aby se zamezilo stereotypizaci vybraného tématu. 

Více

téma   Migrace
LŠM 07.04.2016
LŠM 07.04.2016
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect