„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Simulační hra o komunální politice v Táboře

29.10. - 30.10.2012

Bezdomovci, oprava autobusového nádraží, konzumace alkoholu na veřejnosti nebo drahá voda - to jsou některé z problémů města Tábora, kterými se zabývali studenti táborského gymnázia v roli zastupitelů. V rámci simulační hry o komunální politice si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak se o záležitostech města jedná a rozhoduje, a zjistili, že řešení některých problémů není vůbec jednoduché.

Simulační hru uspořádalo zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung v České republice ve spolupráci s městem Tábor a Gymnáziem Pierra de Coubertina od 29. do 30. října 2012.

Simulované zasedání zastupitelstva vedl starosta ing. Jiří Fišer a skládalo se ze dvou částí. V jeho první části odpovídal na interpelace čtyř fiktivních politických stran. Studenty zajímaly zejména otázky dopravy ve městě, jako zvýšení cen jízdného MHD či vysoké poplatky za parkování. Ptali se ale také, proč má Tábor druhou nejdražší vodu v republice a jak pokračují stavební práce v nové čtvrti Dvorce.

V druhé části zasedání předložila každá ze stran svůj vlastní návrh usnesení zastupitelstva a snažila se ho obhájit před ostrými argumenty ostatních stran. Nadpoloviční většinu hlasů nakonec získal jediný návrh. Mladí „zastupitelé“ v něm dali za úkol starostovi připravit obecně závaznou vyhlášku města, která by zakazovala konzumaci alkoholu na veřejnosti, a žádali od Městské policie zvýšený dohled nad konzumací alkoholu mladistvými. V dalších usneseních chtěli studenti omezit automobilovou dopravu v historickém centru města, vypsat výběrové řízení na rekonstrukci autobusového nádraží v Táboře a zřídit centrum pro bezdomovce, které by umožnilo jejich začlenění do společnosti.

Bylo těžké přesvědčit spolužáky v roli zastupitelů, aby pro návrhy jiných stran zvedli ruku. Proto museli všichni v diskusi prokázat velmi dobré argumentační schopnosti. Kromě závěrečného simulovaného zasedání se studenti během dvoudenního programu naučili, jak funguje komunální politika, jak se do ní mohou sami jako občané zapojit, a navíc se setkali i se skutečnými zastupiteli města.

Friedrich-Ebert-Stiftung nabízí simulační hru v České republice pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Veškeré náklady, organizaci a komunikaci s politiky přebírá Friedrich-Ebert-Stiftung e.V. - zastoupení v České republice. Zkušení referenti zprostředkují studentům důležité informace o komunální politice a provází je celým (zpravidla dvoudenním) programem. Studentům pomáhají i při skupinové práci a spolupráci s komunálními politiky a při finále, simulovaném zasedání zastupitelstva města.

Pro bližší informace a v případě zájmu o zorganizování projektu na Vaší škole se, prosím, obraťte na Leonie Liemich, Leonie.Liemich@fesprag.cz, T: +420 224 948 088.

Simulační hra v Táboře 2012
Simulační hra v Táboře 2012
Simulační hra v Táboře 2012
Simulační hra v Táboře 2012
Simulační hra v Táboře 2012
Simulační hra v Táboře 2012
Simulační hra v Táboře 2012
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect