„Zavázáni sociálnědemokratickým hodnotám“

Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita

19.10.2016
„Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita”, tak zněl název konference, která se konala 19. října ve spolupráci českého zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung a Střediska bezpečnostní politiky Institutu Politologických studií na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Akce se zúčastnil i host z Německa Dietmar Molthagen, který působí jako ředitel programu pro integraci, participaci, mezikulturní dialog, náboženství a politiku v berlínském zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung. Na základě jeho úvodní přednášky, ve které objasnil okolnosti islámského extremismu a formuloval návrhy, jak by se mělo postupovat ohledně procesů radikalizace společnosti, se následně debatovalo o radikalizačních trendech v Evropě. Díky velice cenným příspěvkům profesora Miroslava Mareše z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, Jany Ryšavé z Oddělení krizového řízení odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality na Ministerstvu vnitra České republiky a Oldřicha Krulíka z Policejní akademie České republiky bylo možné dané témata velice konstruktivně a kriticky prodiskutovat. Následně byla značná část programu věnována vymezení pojmů jako „extremismus, radikalizace a terorismus“, které byly klíčové pro stanovení dalších tezí a tematických okruhů konference. Ve druhé části tohoto symposia zazněly v dalším diskuzním panelu velice podnětné příspěvky od Davida Chovance, ředitele Odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality na Ministerstvu vnitra České republiky a Martina Janků, který působí na Sekci terorismu a extremismu u Národní centrály proti organizovanému zločinu Útvaru speciálních činností služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV). Oldřich Krulík zdůraznil skutečnost, že islámský extremismus je v České republice na podstatně menší úrovni než extremismus levicový nebo pravicový. Závěrečná slova pronesl Dietmar Molthagen, kdy apeloval, aby se upřednostňovalo politické jednání založené na reálných podmínkách a možnostech. Naopak varoval před rizikem nechat se až příliš ovlivnit iracionálně vedenými debatami. Díky přítomnosti zástupců z politiky, vědců a pracovníků státních orgánů s různými náhledy na toto téma bylo na konferenci dosaženo progresivních výstupů.

Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita
Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita
Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita
Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita
Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita
Radikalizace v Evropě – mýty, pravda a realita
Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
zastoupení v České republice

Zborovská 716/27
150 00 Praha 5
kontakt
+420 224 947 076
+420 224 948 096
+420 224 948 091 (fax)
efgm
© 2012 Friedrich-Ebert-Stiftung, design.herynek.compublikační systém Toolkit - Econnect